.: Echipamente electrice, cabluri, materiale electroizolante :.

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

CESIVO – este denumirea comercială a CESIVO S.R.L., persoană juridică, cu sediul social în Craiova, Str. Calea Dunarii nr 14, cod postal 200739, Romania, având număr de ordine în Registrul Comerțului j16/3979/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO6779296.

Vânzător – CESIVO S.R.L.

Cumpărător, Client – persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CESIVO (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între CESIVO și acesta.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică care utilizează website-ul.

Site – domeniul www.cesivo.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa fermă de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri - orice produs din oferta Vânzătorului, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Servicii – orice serviciu din oferta Vânzătorului, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. În cazul acestora, părțile vor agrea în scris de la caz la caz condițiile în care vor fi furnizate.

Campanie – orice acțiune întreprinsă de Vânzător pentru a comercializa bunurile și seriviciile sale în alte condiții decât cele obișnuite, în special în scopuri de promovare, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, în formă simplificată, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut - toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Întrebare – formulă de adresare către Vânzător cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător unui Client/Cumpărător prin orice mijloc de comunicare.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații/Caracteristici – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.2. CESIVO poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate produsele ofertate sunt menționate sub rezerva stocurilor existente în depozitul societății sau cele aflate la furnizorii societății.

3.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CESIVO, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CESIVO asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres scris al CESIVO.

4.2. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărăatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CESIVO și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea CESIVO cu referire la acel Conținut.

4.3. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.4. În cazul în care CESIVO conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CESIVO pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.5. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu poate constitui o obligație contractuală din partea CESIVO și/sau al angajatului/prepusului CESIVO care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, fața de respectivul conținut.

4.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțeste, în cazul în care un asemenea acord există.

5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, folosind formularulde contact, adresa de e-mail sau telefonic.

5.2. Indiferent de situație, Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia din urmă, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

5.3. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt.

5.4. În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract și returnarea motivată a bunurilor livrate, acesta trebuie să informeze Vânzătorul în termen de cel mult 3 zile de la livrare. Dacă returul este acceptat de către Vânzător conform procedurii interne de retur, Cumpărătorul va returna Vânzătorului și eventualele cadouri, accesorii și toate documentele care au însoțit Bunul/Serviciul. În asemenea situații, toate costurile pentru returnarea produsului vor fi suportate de către Cumpărător.

5.5. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în maxim 14 (paisprezece) zile de la data aprobării returului și returnării bunurilor în cauză, prin virament bancar.

5.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el insuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

5.7. Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

De asemenea, acesta este responsabil să înapoieze produsul însoțit de eticheta inițială, intactă, în ambalajul original, care conține codul de identificare al produsului, împreună cu toate documentele și accesoriile cu care a fost livrat.

6. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și dupa ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

6.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

6.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

6.1.6. furnizarea de Bunuri care nu se aflau în stocul Vânzătorului și care au fost comandate de către acesta special pentru Cumpărător.

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele CESIVO sunt transmise prin intermediul platformelor specializate și agreate de societate pentru a asigura confidențialitatea și securitatea informațiilor.

8.2. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau trimițând un email către adresa office@cesivo.ro

8.4. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu reprezintă renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

9. FACTURARE – PLATA

9.1. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Confirmările de comandă aferente acestora. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

9.2. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de CESIVO,  prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător in Comanda.

9.3. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată Comanda.

9.4. Bunurile comandate trebuie achitate integral, in caz contrar nu se va efectua livrarea.

9.5. Plata Bunurilor comandate de pe site-ul CESIVO.RO conform acestor "Termeni si Conditii" se poate efectua in avans sau la livrarea Bunurilor. CESIVO SRL isi rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa solicite plata produselor in avans.

9.6. Plata in avans se poate realiza prin ordin de plata sau prin plata online cu cardul dupa cum urmeaza:

9.6.1. pentru plata prin ordin de plata: dovada platii trebuie trimisa catre CESIVO SRL la adresa de e-mail office@cesivo.ro. Livrarea Bunurilor va fi efectuata numai dupa confirmarea primirii banilor in contul CESIVO SRL.

9.6.2. pentru plata online cu cardul, procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin  NETOPIA mobilPay. CESIVO.RO nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.2. Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru întârzierile în livrare datorate serviciului de curierat indiferent de valoarea comenzii.

10.3. În cazul în care numărul comenzilor primite depășește posibilitățile de procesare a comenzilor, Vânzătorul își rezervă dreptul de a prelungi în mod automat timpii de livrare comunicați în funcție de numărul comenzilor.

10.4. Livrarea Bunurilor se face in toata tara. In functie de tipul si cantitatea de produse comandate putem asigura transportul prin flota auto proprie, curieri: Urgent Cargus, Fan Courier, Dragon Star sau orice alt curier desemnat de client.

11. POLITICA DE ANULARE A COMENZII

11.1. CESIVO SRL poate anula orice comanda plasată de dumneavoastră, cu notificarea concomitentă sau ulterioară, fără ca o astfel de anulare să atragă răspunderea sau obligația noastră la suportarea oricăror prejudicii, în următoarele cazuri:

11.1.1. neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului dumneavoastra;

11.1.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de CESIVO SRL;

11.1.3. datele furnizate de către dumneavoastră sunt incomplete sau incorecte;

11.1.4. CESIVO SRL consideră în baza unor motive obiective că prin plasarea comenzii urmariți un scop ilicit sau cauzator de prejudicii pentru aceasta sau asociații săi;

11.1.5. oricare dintre Termenii şi Condiţiile sau Politicile afișate pe Site nu au fost respectate de către dumneavoastră.

12. GARANȚII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către CESIVO, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazuri de garanție, Bunul reclamat ca fiind defect, aflat în perioada de garanție, trebuie prezentat la sediul Vânzătorului.

12.3. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la livrarea mărfii pe adresa office@cesivo.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.4. Perioada de garanție pentru produsele Vânzătorului diferă în funcție de tipul și categoria fiecărui produs în parte și se va calcula de la data livrării acestora, în condițiile respectării întocmai de către Cumpărător a instrucțiunilor de exploatare.

12.5. Dacă Produsele se dovedesc a fi defecte în perioada de garanție, Vânzătorul va fi obligat să înlăture defectele conform procedurii interne de retur, la cererea scrisă a Cumparatorului, în intervalul de timp maxim corespunzător termenului de livrare sau în intervalul de timp necesar remedierii defectului de către fabrica producătoare, pe cheltuiala proprie, fie prin repararea părților defecte, fie prin înlocuirea lor cu altele noi.

12.6. Cheltuielile de transport aferente înlocuirii Produselor defecte sau reparării acestora vor fi suportate de Vânzător, dar numai în cazul în care defectul este din cauza Vânzătorului.

12.7. Vânzătorul nu va răspunde pentru daunele rezultate în urma acțiunii terților, a descărcărilor atmosferice, supratensiunii și reacțiilor chimice. Obligația de garanție nu se va aplica defectelor apărute după transferul riscurilor datorate manevrării necorespunzătoare sau neglijente precum și depozitării necorespunzătoare. De asemenea această garanție este validă numai dacă Produsele au fost instalate și utilizate corespunzător și operate și întreținute în conformitate cu instrucțiunile Vânzătorului/ Producătorului.

12.8. Dacă Cumpărătorul sau un terț demarează sau intervin nejustificat în cadrul procesului de remediere a defecțiunii apărute, Vânzătorul este exonerat de orice responsabilitate în ceea ce privește garanția acordată pentru acel Produs.

13. POLITICA DE RETUR - DREPTUL DE RETRAGERE

13.1. Conform OUG 34/2014, dreptul de retragere se aplica doar persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice constituite in asociatii.

13.2. Persoanle fizice au dreptul de a se retrage din prezentul contract in termen de 30 zile calendaristice de la receptia produsului, in urmatoarele conditii:

13.2.1 in primele 14 zile calendaristice de la receptionarea produselor. În acest caz se poate solicita rambursarea contravalorii Bunurilor;

13.2.3. pe toata durata celor 30 de zile de la livrarea Bunurilor se poate solicita înlocuirea acestora.

13.3. Persoanele juridice pot solicita inlocuirea Bunurilor in termen de pana la 30 de zile.

13.4. Costuri și taxe speciale suportate de catre Cumparator pentru renunțarea la cumparare:

13.4.1. costuri de retur si transport curier

13.4.2. daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou, CESIVO SRL are dreptul de a decide acceptarea returului sau poate percepe taxe suplimentare pentru neconformitati (in cazul in care Bunurile sunt uzate, deteriorate, fara ambalajul original, prezinta modificari fizice, ciobiri, zgarieturi, șocuri)

13.5 Costuri suportate de catre Vânzător:

13.5.1. Bunuri ce nu sunt conforme cu specificatiile din oferta Vânzătorului

13.5.2. Bunuri ce nu cunt conforme specificatiilor mentionate în comanda Cumpărătorului.

13.5.3. Produs nefunctional in primele 48 de ore de la receptie sau colete ce prezinta deteriorari la receptie.

Nota: (daca defectul de nefunctionare este semnalat in primele 48 ore de la receptie)

13.6. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data la care Vânzătorul este informat de decizia de retragere din contract a Consumatorului.

14. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

14.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare (prin livrare se înțelege – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului sau la sediul acestuia din urmă).

15. RĂSPUNDERE

15.1. Indiferent de situație, Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special, pentru pierderea acestora.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CESIVO are obligaţia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Clienți/Cumpărători.

16.2. Scopul colectării datelor este: informarea Cliențlor/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

16.3. Prin completarea datelor în formularul de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a CESIVO, și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către CESIVO și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către CESIVO, de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

16.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință și acceptați faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

16.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa CESIVO, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa CESIVO prin care vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

16.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

16.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

16.7. De asemenea, CESIVO poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori.

16.8. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțe judecătorești si altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

17. FORȚA MAJORĂ

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

18.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între CESIVO și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din localitatea Craiova.

19. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

19.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

19.1.1. cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;

19.1.2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE, direct de către CESIVO (conform pct. 19.1.3 si 19.1.4) și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE.

19.1.3. clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, CESIVO aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislatiei în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții CESIVO pot preda DEEE echivalent la sediul CESIVO;

19.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce, ca în imaginea alăturată.

19.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.