.: Echipamente electrice, cabluri, materiale electroizolante :.

0251.426.033, 0251.426.047, 0251.427.096office@cesivo.ro

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE "CESIVO Premii electrizante"

Perioada campaniei: 01.08.2018 – 30.11.2018

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţionalǎ “CESIVO Premii electrizante” este organizată de S.C. CESIVO S.R.L, societate cu răspundere limitată, de naționalitate română, cu sediul social în Craiova, str. Calea Dunarii, Nr 14, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/3979/1994, având CUI nr. RO6779296, denumită în continuare “Organizator”.

Participarea la Campanie implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum și obligativitatea respectării integrale a acestuia. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții confirmă că au citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.

Regulamentul precum şi detaliile Campaniei sunt disponibile oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament se desfăşoară în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională se va derula pe teritoriul României, atat în unități de comercializare en-detail a produselor participante, precum si in unitatile de productie ce folosesc produsele electrice comercializate de CESIVO SRL, unități selecționate și informate în prealabil de către Organizator. Perioada Campaniei este 01.08.2018 – 30.11.2018.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România şi care au statut de angajaţi ca personal vânzător ai detailiştilor care comercializeaza produsele electrice sau ca achizitori ai unitatilor de productie ce utilizeaza produse electrice incluse in Campanie, detaliate in Sectiunea 6 a prezentului regulament (persoane denumite, în continuare, Participanţi). Prin detailiști, înțelegem orice unitate de comercializare a produselor electrice in mod frecvent si regulat, ce achizitioneaza produse electrice de la CESIVO SRL.

La prezenta campanie promoțională NU pot participa angajații Organizatorului, rudele ( rudele de gradul I, sotia sau sotul, copii sau parinti, frati/surori)

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

5.1. Înscrierea în campanie

Reprezentanții Organizatorului vor prezenta campania membrilor personalului vânzător al unităților comerciale cunoscute de Organizator, precum si achizitorilor unitatilor de productie ce utilizeaza produse electrice, și îi vor invita să se înscrie în Campanie prin completarea talonului de participare cu următoarele date: numele societății comerciale angajatoare, codul unic de identificare al societății comerciale angajatoare, numele unitatii (al punctului de vânzare sau de achizitie), adresa unitatii (Județ, Localitate, Stradă, Număr), Prenume participant, Nume participant, CNP (necesar pentru declararea, reținerea și plata impozitului pe premiul acordat la finalul campaniei), Telefon, Email, (necesare pentru contactarea în vederea acordării premiului la finalul campaniei), dată și semnătură.

Prelucrarea datelor personale se face în conformitate cu prevederile legale europene (Regulamentul General pentru Protectia Datelor – GDPR ) si al celor nationale In talonul de participare, participantii sunt informati in legatura cu conditiile de prelucrare a datelor personale si isi dau acordul pentru prelucrarea datelor. Dezacordul sau lipsa exprimarii acordului in legatura cu prelucrarea datelor personale duce la imposibilitatea prelucrarii datelor in mod legal, drept urmare Organizatorul va distruge talonul respectiv si nu va procesa datele colectate, iar participantul respectiv nu va putea fi premiat in cadrul campaniei.

5.2. Vânzarea de produse participante

Pe parcursul perioadei de derulare a Campaniei, vânzările de produse participante generate de fiecare participant vor fi monitorizate de către reprezentantul Organizatorului.

În funcție de pragul de vânzări atins la finalul perioadei Campaniei, fiecare participant va primi un premiu constând în tichete cadou.

Pentru vânzări generate de fiecare Participant în perioada 01.08.2018 – 30.11.2018, la finalul campaniei si dupa incasarea facturilor la scadenta stabilita, fiecare Participant va primi un premiu, constând într-un numar de tichete cadou, dupa cum urmeaaza:

Pentru vanzari de la:

Pana la:

Se primesc

10000

15000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 150 lei

15001

20000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 200 lei

20001

25000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 250 lei

25001

30000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 350 lei

30001

35000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 400 lei

35001

40000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 500 lei

40001

45000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 600 lei

45001

50000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 700 lei

50001

55000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 850 lei

55001

60000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 950 lei

60001

65000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 1100 lei

65001

70000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 1250 lei

70001

75000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 1400 lei

75001

80000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 1550 lei

80001

85000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 1750 lei

85001

90000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 1900 lei

90001

95000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 2100 lei

95001

100000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 2300 lei

100001

105000 lei FTVA

Tichete Cadou in valoare totala de 2500 lei

Bonusurile se acorda pentru o achizitie minima de 10.000 lei (zecemiilei) fara TVA pe perioada desfasurarii campaniei 01.08.2018 – 30.11.2018.

Bonusurile se acorda dupa terminarea campaniei, si dupa incasarea la scadenta a facturilor emise in perioada campaniei 01.08.2018-30.11.2018. Se considera inacasare inclusiv emiterea de BO sau CEC-uri cu o scadenta mai mare decat 30.11.2018, dar predate catre Organizator pe perioada campaniei.

Vanzarile luate in calcul sunt toate produsele electrice: conductor bobinaj, electroizolante, cabluri si aparataj electric, iar preturile luate in calcul sunt preturile din oferta CESIVO, in vigoare la data achizitiei.

Tichetele cadou au valoare individuala de 10 de lei.

 

SECŢIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La prezenta campanie promoţională vor participa toate produsele electrice disponibile in stoc, care fac parte din oferta CESIVO SRL.

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Premiile acordate în cadrul Campaniei sunt garantate, nu presupun nicio tragere la sorți sau alt tip de selecție aleatoare, ci vor fi acordate tuturor participanților care vor fi înscriși în campanie, în conformitate cu prezentul Regulament, și care depășesc cel puțin pragul minim de vânzări in valoare de 10.000 lei ( zecemiilei ) fara TVA.

  • Pentru facturile achitate pana la 30.11.2018 ( inclusiv BO sau CEC cu scadenta viitoare, predate catre organizator pana la data de 30.11.2018 ) premiile vor fi inmanate pana la 21.12.2018.

  • Pentru facturile incasate dupa data de 30.11.2018, premiile vor fi inmanate in maxim 30 zile de la data incasarii’

Premiile care vor fi oferite în cadrul Campaniei vor fi acordate sub forma de tichete cadou, cu valoarea nominală netă menționată la Secțiunea 5, în funcție de pragul de vânzări atins de fiecare Participant.

Tichetele cadou vor putea fi utilizate în rețeaua de comercianți afiliați furnizorului de tichete.

Informații complete despre lista comercianților afiliați pot fi regăsite de către Participanți pe web siteul furnizorului de tichete sau la numărul de telefon pus la dispoziție de acesta, ambele informații fiind inscripționate pe fiecare tichet acordat.

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul acestei campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul acestei campanii.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

 

SECŢIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE, ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

La finalul Campaniei, Organizatorul centralizează datele, iar premiile (numarul tichetelor cadou) vor fi anuntate pana la data de 07.12.2018 si inmanate de Organizator dupa cum urmeaza:

  • pana la data de 21 Decembrie 2018 in cazul facturilor incasate ( vezi SECTIUNEA 7 );

  • in termen de 30 zile de la incasarea facturilor ajunse la scadenta - dupa 30.11.2018.

Premiile vor fi acordate direct Participanților pe baza unui proces verbal de predare-primire a premiului, semnat de către fiecare Participant câștigător.

In cazul în care reprezentantul Organizatorului nu reușește contactarea directă a unui câștigător, acesta va încerca să contacteze telefonic câștigătorul, la numărul completat în talonul de înscriere, în decurs de o săptămână, prin minim 3 apeluri efectuate în 3 zile diferite, la ore diferite. Ultima tentative de contactare va fi făcută de Organizator prin e-mail, la adresa completată de Participant în talonul de înscriere. Dacă Organizatorul nu reușește contactarea directă, nici telefonică și nici nu primește răspuns la e-mail-ul de anunțare în termen de 7 zile de la trimiterea acestuia, Organizatorul are dreptul de a invalida respectivul Participant, iar premiul aferent acestuia nu va mai fi acordat, ci va rămâne în posesia Organizatorului fără alta obligație ulterioară față de Participant sau față de unitatea comercială angajatoare. In cazul în care contactarea nu se face direct, ci prin telefon sau e-mail, Organizatorul va propune Participantului o întâlnire în vederea acordării premiului, la sediul unității comerciale angajatoare, pentru semnarea procesului verbal de predare-primire a premiului, în intervalul orar de funcționare a unității comerciale. In cazul în care Participantul refuză întâlnirea cu reprezentantul Organizatorului, premiul nu va mai fi acordat și va rămâne în posesia Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul poate invalida participarea și poate declara neacordare premiilor pentru unul sau mai mulți Participanți la Campanie, în următoarele condiții:

- Daca datele completate în taloanele de înscriere sunt incorecte, fictive, ilizibile sau incomplete.

- Daca Participantul nu poate fi contactat sau refuză întâlnirea cu reprezentantul Organizatorului

în vederea înmânării premiului.

- Daca Participantul refuză semnarea procesului verbal de predare-primire a premiului.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi

beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată, de orice natură, respectivului câştigător sau unitatii comerciale angajatoare.

Organizatorul este îndreptǎţit sǎ ia toate mǎsurile necesare în caz de tentativǎ de fraudǎ, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Campaniei.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicǎri necâştigǎtoare ce apar ulterior acordǎrii efective a premiilor oferite în cadrul acestei campanii.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu desfasurarea Campaniei in cadrul unitatilor comerciale selectate pentru participarea la Campanie.

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la premiile acordate, constand in tichete valorice, se opreste la momentul inmanarii premiului si semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, aceasta fiind preluata ulterior de furnizorul tichetului sau al voucherului.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Pentru toate premiile acordate în cadrul Campaniei, Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze, impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (impozit pe venit), orice alte obligații de natură fiscală și / sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanților cărora le-au fost înmanate Premiile Campaniei.

Organizatorul va depune, declaraţii de venit la autoritatea fiscal competentă pentru veniturile din premiile acordate în cadrul Campaniei.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Operatorul, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această promoţie, in conformitate cu GDPR si cu legislatia conexa care reglementeaza prelucrarea datelor personale. In cadrul campaniei, Organizatorul prelucreaza datele personale ale participantilor in scopul gestionarii inscrierii si acordarii premiilor, in temeiul legal bazat pe consimtamantul persoanelor vizate, conform art. 6.1.a GDPR. Inscrierea in campanie este optionala, iar acordul de prelucrare a datelor in scopurile organizarii campaniei este obligatoriu pentru participanti. Fara consimtamantul persoanei vizate, datele nu pot fi prelucrate si nu se poate face inscrierea in campanie.

Persoanele vor fi informate, in momentul inscrierii in campanie, in scris, pe formularul (talonul) de participare, in legatura cu urmatoarele conditii de prelucrare de date.

Datele completate in acest formular sunt prelucrate de compania CESIVO SRL, cu sediul social în Craiova, Str. Calea Dunarii, nr. 14, Judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/3979/1994, CUI RO 6779296.

Telefon: +40 251 426 033. E-mail: office@cesivo.ro

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale colectate in cadrul campaniei sunt prelucrate de Cesivo in urmatoarele scopuri:

1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).

2. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

Datele prelucrate si perioadele de stocare

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, datele prelucrate sunt prenume, nume, e-mail, telefon, precum si identitatea societatii comerciale angajatoare. Datele sunt prelucrate si stocate pentru o perioada de maxim 90 de zile de la finalizarea campaniei

2. Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, se prelucreaza nume, prenume, CNP, iar datele sunt stocate pentru o perioada de 10 ani, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

Modul de prelucrare:

Datele vor fi colectate pe taloanele de inscriere, transpuse in format electronic si stocate pana la finalul ampaniei, cand sunt comparate cu informatiile de vanzari si sunt alocate pragului de premiere aferent.

Procesarea consta in selectia datelor pentru plata impozitelor si redactarea declaratiilor fiscale.

Datele nu fac obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrari automate.

Confidentialitate:

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Operator si de subimputernicitii lor: furnizori de tichete, de curierat. De asemenea, datele castigatorilor vor fi dezvaluite catre autoritatile fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale.

Drepturile persoanei vizate:

In perioada in care detinem si prelucram datele participantilor, acestia au dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a

se opune prelucrarii. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare. Trebuie sa stiut ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalitati de exercitare a drepturilor:

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, orice Participant poate contacta Operatorul prin e-mail, la adresa office@cesivo.ro.

 

SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusive în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţă Majoră reprezintă evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile prevăzute prin prezentul.

Regulament, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 

SECŢIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei va fi pus la dispoziţia Participantilor la Campanie prin publicare pe site-ul www.cesivo.ro sau va fi transmis acestora, la cerere.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată, şi a fost semnat în 1 exemplar original, astăzi ____________.